Vitalize and live your full potential
Vitalize@Work is de expert in vitaliteitsbeleid, onderzoek en implementatie
                   

Welkom bij Vitalize@Work

Wij bouwen aan succesvolle, vitale organisaties met veerkrachtige en gelukkige mensen

Onze trajecten zijn gebaseerd op de kernwaarden & groeibehoeften van mensen, teams en organisaties. Onze missie is om meer vitaliteit, verbondenheid en duurzaamheid te creëren.

Hoe houd je jouw organisatie en je medewerkers vitaal en het werkgeluk optimaal?

De medewerkers vertegenwoordigen de belangrijkste waarden voor een organisatie. Iedere organisatie is gebaat bij gemotiveerde en vitale mensen die zich betrokken voelen bij hun werk. Wanneer medewerkers zinvol werk doen, vrijheid ervaren en zich kunnen ontwikkelen, gaan ze met plezier naar hun werk. De basis hiervoor is een goede organisatiecultuur waarin men zich veilig, energiek en gewaardeerd voelt. Een inspirerende motiverende energie tussen het management, teams en medewerkers om in verbondenheid een zin- en succesvolle bijdrage te kunnen leveren. Daarbij is het essentieel om de kernwaarden en de ontwikkelingsdoelen van je organisatie te verbinden met die van je medewerkers.  Vanuit deze kernwaarden en een gezonde organisatiecultuur laat je de organisatie en medewerkers floreren. Dit is de sleutel naar een optimale vitaliteit, verbondenheid, zingeving en duurzaamheid.

Vitaliteitsverlies binnen organisaties

Wat is de oorzaak dat mensen niet goed in hun vel zitten? Hebben ze te veel ongezonde stress door een te hoge werkdruk, een te grote verantwoordelijkheid of juist een te geringe uitdaging? Vinden mensen het misschien moeilijk om een goede balans te houden tussen hun werk en privéleven? Kan de leefstijl gezonder en vinden mensen het misschien lastig om grip te krijgen op hun eigen gewenste  leven? Past de functie nog wel helemaal of is er helderheid of verandering nodig? Alle medewerkers willen goed in hun vel zitten. Ze verdienen momenten van ontspanning, aandacht en waardering  om goed te kunnen functioneren en floreren. De medewerkers die dit, om welke reden dan ook, niet zo ervaren  zien onvoldoende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie, het werkvermogen en productiviteit af, terwijl het ziekteverzuim en kapitaalverlies van de organisatie toeneemt.

Voorkomen en herstellen van vitaliteitsverlies

Als je een stevige basis van je organisatie wilt neerzetten en behouden is het heel belangrijk om te blijven werken aan het versterken van al je medewerkers (amplitieve interventies). Vaak denkt het management pas aan vitaliteitsinterventies als bepaalde medewerkers al ziek zijn en dan loop je achter de feiten aan. Bij amplitieve interventies voorkom je een hoog verloop en ziekteverzuim.

Uiteraard zijn we gespecialiseerd in alle interventietrajecten die er nodig zijn om de vitaliteit van iedere organisatie op korte termijn te herstellen en te borgen. Met zowel onze preventieve als curatieve interventietrajecten behalen we een snel en goed herstel van alle medewerkers, die tot een risicogroep behoren (vitaliteit behouden) en van alle medewerkers die al persoonlijke of werk gerelateerde problemen hebben, of ziek zijn (vitaliteit herstellen).

Hoe wij jou kunnen helpen in vitaal en duurzaam ondernemen

Allereerst onderzoeken we hoe de eventuele onbewuste belemmerende ballast in je organisatie of bij je medewerkers opgelost kan worden. We maken een analyse van de bestaande organisatiestructuur / cultuur en maken een plan van aanpak voor de gewenste organisatiecultuur, de gezamenlijke kernwaarden & het vitaliteitsbeleid.
Om de kernwaarden van de organisatie, het management en van de mensen in kaart te brengen, werken we met het Barrett model. Met ons preventief medisch onderzoek (PMO) Health check kun je de gezondheidsrisico’s van je medewerkers meten. De gezondheidsrisico’s kunnen werk gerelateerd zijn en/of met de privé-situatie of ongezonde leefstijl van de medewerker te maken hebben. Met ons PMO geef je medewerkers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie en kun hen tools & vitaliteitscoaching aanbieden, zodat zij positief worden gestimuleerd om te werken aan hun eigen gezondheid, werk- en levensgeluk. Vervolgens bekijken we welke vitaliteitsprogramma's aansluiten bij je algehele organisatie en maken we een plan van aanpak, gericht op veerkracht en duurzaamheid. 

MAAK HIER EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTAKE / VITALITEITSSCAN VOOR VITAAL EN DUURZAAM ONDERNEMEN


Of lees hieronder meer informatie over vitaliteitsbeleid en onze vitaliteitstrajecten:

 
Vitaliteitscoach