Welkom bij Vitalize@Work
Vitalize and live your full potential

Onze "vitalize your business" trajecten zijn gebaseerd op het bewustzijn, de waarden en de bloei van organisaties en hun medewerkers

Vitaliteitsverlies binnen organisaties

Iedere organisatie is gebaat bij gemotiveerde en vitale mensen die zich betrokken voelen bij hun werk. Wat is de oorzaak dat mensen niet goed in hun vel zitten? Ze zijn bijvoorbeeld gestrest door een  te hoge werkdruk,  een te grote verantwoordelijkheid of juist een te geringe uitdaging. Misschien heeft de Corona- crisis meegespeeld en vinden mensen het moeilijk om de balans te houden tussen hun werk en privéleven. Er zijn ook mensen die het belangrijk vinden om aandacht en waardering te krijgen. Zij tonen vitaliteitsverlies doordat hun motivatie voor het werk geleidelijk afneemt. Ze zien onvoldoende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Stress en burnoutklachten komen dan snel om de hoek kijken en dit kan ook leiden tot andere gezondheidsklachten. Hierdoor neemt de productiviteit en intrinsieke motivatie af terwijl het ziekteverzuim toeneemt.

Herstellen en voorkomen van vitaliteitsverlies binnen organisaties met de volgende interventies:

  • Curatieve interventie is gericht op mensen die al persoonlijke of werkgerelateerde problemen hebben of ziek zijn (vitaliteit herstellen). 
  • Preventie interventie is gericht op mensen die tot de risicogroep behoren (vitaliteit behouden).
  • Amplitieve interventie is  gericht op alle medewerkers (vitaliteit vergroten).

Hoe houd je jezelf, je organisatie en je medewerkers vitaal en het werkgeluk optimaal?

Als je weet wat jouw persoonlijke waarden zijn en je deze verankert in je leven, blijf je trouw aan jezelf. Vanuit je kernwaarden kun je jouw natuurlijke gaven & talenten neerzetten. Je kunt dan helemaal gaan voor waar jij van houdt en energie van krijgt. Door deze positieve energieflow zullen je behoeften door jezelf worden voorzien. Tegelijkertijd werkt dit groeiproces door in je baan, of onderneming en in jouw bijdrage aan een mooiere wereld. Iedereen heeft dit van nature in zich en wil dit graag tot uiting laten komen in zijn  leven, baan of eigen onderneming! Een essentiële basis hiervoor is de bewustwording van jouw essentiële kernwaarden en een goede organisatiecultuur waarin men zich veilig en gewaardeerd voelt. Een inspirerende, enthousiaste samenwerking tussen collega’s waar een gevoel van verbondenheid, ontwikkeling en zingeving is. Vanuit deze specifieke kernwaarden breng je jouw leven, organisatie en mensen tot bloei. Dit is de sleutel voor vitaliteit en werkgeluk.

Onze aanpak

We geven jou de tools die zorgen voor bewustwording van jouw essentiële kernwaarden. Deze waarden kunnen we ook voor jouw organisatie,  je medewerkers, teams of management inzetten. Hierna bekijken we samen welk traject er bij jou of je organisatie past. We werken met de 7- energieniveaus van bewustwording die gebaseerd zijn op de universele behoeften van de mens en verbonden zijn aan levens- & psychologische thema's. Je kunt dit vergelijken met de behoeftepiramide van Abraham Maslow. Onze trajecten zijn gebaseerd op de kernwaarden en groeibehoeften van mens, teams en organisaties met als doel om meer verbondenheid, vitaliteit en maatschappelijk welzijn te creëren. 

Om de waarden en vitaliteit van jouw organisatie, de mensen en teams in kaart te brengen, werken we met het Barrett model en een preventief medisch onderzoek (PMO). Hiermee kun je ook de  gezondheidsrisico’s van je medewerkers meten. De gezondheidsrisico’s kunnen werk gerelateerd zijn en/of met de privé-situatie of ongezonde leefstijl van de medewerker te maken hebben. Via een goed PMO kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke gezondheidssituatie. Als vervolgstap geven we tools & vitaliteitscoaching, zodat zij positief worden gestimuleerd om te werken aan hun eigen gezondheid, werk- en levensgeluk.

Klik op de onderstaande link of foto voor meer informatie.

Organisatiecultuur volgens de  Barrett methodeValue assessments & persoonlijk medisch onderzoek leefstijl- vitaliteits-  & transformatietrajecten

 


The unexamined life may not be worth living, but the life too closely examined may not be lived at all!

- Mark Twain-

Je kunt nooit een probleem oplossen op hetzelfde niveau als waar het was ontstaan!

- Albert Einstein -

Het enige verschil tussen een probleem en een oplossing is dat mensen hun oplossing begrijpen

- Charles Franklin `kettering -

Het ontastbare meten is een kans om te ontdekken wat persoonlijk belangrijk voor je is en om te delen vanuit jouw potentiële  kern:

PLAN HIER EEN KENNISMAKINGSGESPREK IN