Waarom is het welzijn van je mensen essentieel voor een optimale bedrijfsvitaliteit?
De medewerkers vertegenwoordigen de belangrijkste waarden voor een organisatie. Iedere onderneming is gebaat bij gemotiveerde en vitale mensen, die zich betrokken voelen bij hun werk. Wanneer medewerkers zinvol werk doen, zich vitaal voelen en kunnen ontwikkelen gaan ze met plezier naar hun werk. Iedere medewerker wil zich gezien en gehoord voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarbij willen ze graag geholpen worden om in hun potentiële kracht te komen of te blijven en hun competenties & vaardigheden eventueel vergroten. Medewerkers kunnen alleen floreren in een veilige, vitale organisatiecultuur en bij bewust, integer en helder leiderschap. Een inspirerende, motiverende energie tussen het management, medewerkers en teams om in verbondenheid een zin- en succesvolle bijdrage te kunnen leveren. De medewerkers die dit niet zo ervaren zien onvoldoende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie, het werkgeluk en het werkvermogen af, terwijl het ziekteverzuim en kapitaalverlies van de organisatie toeneemt. Het welzijn van de medewerkers is van levensbelang voor een organisatie.

Wat kan de oorzaak zijn dat mensen niet goed in hun vel zitten?
Hebben mensen misschien last van langdurige en ongezonde stress door een te hoge werkdruk, te veel verantwoordelijkheid of juist een te geringe uitdaging? Vinden mensen het misschien moeilijk om een goede balans te houden tussen in- en ontspanning, hun werk & privéleven? Kan de leefstijl misschien gezonder en vinden mensen het lastig om grip te krijgen op hun eigen gewenste leven?  Vaak zijn mensen zich niet bewust waarom het misschien niet meer zo lekker loopt met hun werk en/of in hun privéleven. Voor medewerkers is de drempel vaak te hoog om bij het management aan te geven waar ze mee kampen. Met het Vitalize@Work traject krijg je helder wat er nodig is voor het welzijn van al je medewerkers en hoe je dit kunt realiseren. Je krijgt tools hoe je met bewuste aandacht "vitaliteit" met iedereen bespreekbaar kunt maken, zodat je meer betrokkenheid creëert. 

Hoe zorg je voor het welzijn van alle medewerkers en een optimale bedrijfsvitaliteit? 

  • Met amplitieve interventies zorg voor het versterken van al je medewerkers, zodat je een stevige basis van je organisatie kunt neerzetten en behouden. Het is heel belangrijk om te blijven werken aan het versterken van al je medewerkers. Vaak denkt het management pas aan vitaliteitsinterventies als sommige medewerkers al tot een risicogroep behoren of ziek zijn en dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Bij amplitieve interventies ligt de focus niet op het behandelen, (curatieve interventies) of voorkomen (preventieve interventies) van vitaliteit, maar juist op de interventies die hieraan voorafgaan. Met amplitieve interventies voorkom je een hoog verloop en ziekteverzuim.
  • Uiteraard zijn we gespecialiseerd in alle interventietrajecten die er nodig zijn om het welzijn van alle medewerkers en de vitaliteit van iedere organisatie op korte termijn te herstellen en te borgen. Met zowel onze preventieve als curatieve Vitalize@Work interventies behalen we een snel en goed herstel van alle medewerkers, die tot een risicogroep behoren (vitaliteit behouden) en van alle medewerkers die al persoonlijke of werk gerelateerde problemen hebben, of ziek zijn (vitaliteit herstellen).
  • Onze vitaliteitsprogramma's zorgen er ook voor dat de medewerkers minder moeite hebben met veeleisende situaties, zich beter kunnen inleven in anderen, zodat er een goede teamspirit ontstaat, om vervolgens samen met frisse energie te kunnen floreren. Zowel de medewerkers als de leidinggevende en de directie worden met onze vitaliteits-programma's gemotiveerd om te werken aan hun welzijn, met een optimale bedrijfsvitaliteit als resultaat.


De positieve effecten van het vitalize@work traject en de interventieprogramma's

  • Meer werkvermogen en werkgeluk onder de medewerkers.
  • Vitalere medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en verloop.
  • Besparing van kosten.
  • Meer betrokkenheid en verbinding.
  • Een bloeiende, vitale en duurzame organisatie.

Meer informatie over het Vitalize@Work traject en het welzijns- en PMO-health onderzoek