De expert in optimale organisatievitaliteit en het welzijn van mensen 

         

Waarom is het welzijn van je mensen essentieel voor een optimale bedrijfsvitaliteit?
De medewerkers vertegenwoordigen de belangrijkste waarden voor een organisatie. Iedere organisatie is gebaat bij gemotiveerde en vitale mensen die zich betrokken voelen bij hun werk. Wanneer medewerkers zinvol werk doen, vrijheid ervaren, zich vitaal voelen en kunnen ontwikkelen, gaan ze met plezier naar hun werk. De basis hiervoor is een goede organisatiecultuur waarin men zich veilig, vitaal en gewaardeerd voelt. Een inspirerende motiverende energie tussen het management, medewerkers en teams om in verbondenheid een zin- en succesvolle bijdrage te kunnen leveren. Daarbij is het essentieel om de kernwaarden en de ontwikkelingsdoelen van je organisatie te verbinden met die van je medewerkers.  Vanuit deze kernwaarden en een gezonde organisatiecultuur laat je medewerkers floreren. Dit is de sleutel naar een optimale vitaliteit, verbondenheid, zingeving en duurzaamheid.

Wat kan de oorzaak zijn dat mensen niet goed in hun vel zitten?
Hebben ze te veel ongezonde stress door een te hoge werkdruk, een te grote verantwoordelijkheid of juist een te geringe uitdaging? Vinden mensen het misschien moeilijk om een goede balans te houden tussen hun werk en privéleven? Kan de leefstijl misschien gezonder en vinden mensen het misschien lastig om grip te krijgen op hun eigen gewenste  leven? Past het functieprofiel nog wel helemaal of is er helderheid of verandering nodig? Alle medewerkers willen goed in hun vel zitten. Ze verdienen momenten van ontspanning, aandacht, waardering  en persoonlijke ontwikkeling om goed te kunnen functioneren en bloeien. De medewerkers die dit, om welke reden dan ook, niet zo ervaren, zien onvoldoende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie, het werkvermogen, productiviteit, werkgeluk af, terwijl het ziekteverzuim en kapitaalverlies van de organisatie toeneemt.

Hoe zorg je voor het welzijn van je mensen en creëer je een optimale bedrijfsvitaliteit?
Als je een stevige basis van je organisatie wilt neerzetten en behouden is het heel belangrijk om te blijven werken aan het versterken van al je medewerkers (amplitieve interventies). Vaak denkt het management pas aan vitaliteitsinterventies als bepaalde medewerkers al ziek zijn en dan loop je achter de feiten aan. Bij amplitieve interventies voorkom je een hoog verloop en ziekteverzuim.
Uiteraard zijn we gespecialiseerd in alle interventietrajecten die er nodig zijn om de vitaliteit van iedere organisatie op korte termijn te herstellen en te borgen. Met zowel onze preventieve als curatieve Vitalize@Work interventies behalen we een snel en goed herstel van alle medewerkers, die tot een risicogroep behoren (vitaliteit behouden) en van alle medewerkers die al persoonlijke of werk gerelateerde problemen hebben, of ziek zijn (vitaliteit herstellen).

De positieve effecten van het vitalize@work traject en de interventieprogramma's

  • Meer werkvermogen en werkplezier onder uw medewerkers.
  • Vitalere en gelukkigere medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en verloop.
  • Meer betrokkenheid en verbinding.
  • Een bloeiende, vitale en een duurzame organisatie.

 

Klik hier voor meer informatie over het Vitalize@Worktraject en welzijn en PMO onderzoek