WELZIJNS BEOORDELING
ZET JE MENSEN IN HUN KRACHT EN LAAT HEN FLOREREN

Het welzijn van werknemers vormt de kern van mensgerichte organisaties. Het is van essentieel belang om het gehele organisatiesysteem op één lijn te krijgen om de behoeften en het optimale welzijn, van zowel het individu als de organisatie, te ondersteunen. Het BVC Wellbeing Assessment is een uitgebreide meting van de organisatorische drijfveren van het welzijn van werknemers, waaronder:

 • Structuren & Systemen
 • Beleid en procedures
 • Leiderschap & Cultuur

Welzijn is niet langer een ongrijpbaar, individueel gedefinieerd concept, maar een tastbaar en kneedbaar resultaat, gebaseerd op de ervaringen en gevoelens van werknemers in de werkomgeving.    

Inzichten uit het welzijnsonderzoek

Het kader van het Barrett-model
Het Barrett-model is de rode draad door alle BVC Analytics. Het model ondersteunt de vier kernindexen in de Welzijnsbeoordeling:

 • vervulling van behoeften op de 7 niveaus, gemeten aan de hand van positieve kenmerken van de werkomgeving en positieve werknemerservaringen      
 • sterke punten en stressoren in de werkomgeving
 • de ervaring van vervullende en niet vervullende gevoelens
 • de verzoeken om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers.

Top vijf van de verzoeken 
Het rapport identificeert de top 5 van verzoeken van werknemers om de stressoren en de uitputtende gevoelens als gevolg van de werkomgeving aan te pakken. Dit levert zeer bruikbare inzichten op, die de oorzaak, het gevolg en mogelijke oplossingen direct met elkaar in verband te brengen.

Grafische samenvatting van de resultaten op leidinggevend-niveau
Er is een gebruiksvriendelijk dashboard om te helpen bij het begrijpen van de welzijnsbeoordeling, zodat de leidinggevenden dit op een heldere wijze kan delen en meer en meer verbinding krijgt met de werknemers. De meest vervulde en minst vervulde behoeften van de organisatie worden ook samengevat in een uitgebreid formaat.

Voordelen van het welzijnsonderzoek:

 • bruikbaar – het rapport biedt specifieke acties met hoge prioriteit om het welzijn van werknemers te verbeteren;
 • gegevens gestuurde inzichten - de hefbomen die de organisatie kan gebruiken - leiderschap, team, cultuur en de kenmerken van de werkomgeving zijn rechtstreeks gekoppeld aan de werknemerservaring met betrekking tot  het welzijn;
 • toekomstgericht – de beoordeling biedt onmiddellijke informatie om acute problemen aan te pakken, terwijl het richting geeft aan de organisatie om te groeien en te evolueren op de langere termijn.


Impact

Een cultuur die welzijn ondersteunt, is fundamenteel voor bloeiende bedrijven en mensen. Een hoger welzijn wordt geassocieerd met positieve resultaten voor werkgevers en medewerkers.
Transformatief
Het welzijnsonderzoek is een krachtige tool voor het meten van welzijn, inzicht in de werkomgeving en het identificeren van factoren die het welzijn in de weg staan.
Daarnaast worden de benodigde acties aangegeven, ter verbetering van het algehele welzijn.
Inzichtelijke rapportage
Er zijn steeds meer welzijnsstatistieken opgenomen in de directiedashboards. Deze statistieken werpen licht op het " waarom" achter andere belangrijke statisteken, zoals ziekteverzuim, retentie, betrokkenheid en de kosten.

Focus op werkgever & werknemer:
Welzijn wordt beïnvloed door wat we doen ervaren en hoe we reageren. Inzichten uit de beoordeling kan de groei van werknemers ondersteunen en positieve organisatieveranderingen in cultuur, leiderschap, structuur en systemen brengen.

Geïntegreerd met de BVC analyse-beoordeling:
Het Barrett-model ligt ten grondslag aan deze beoordeling. Dit model is de rode draad die alle facetten naadloos met elkaar verbindt. 

Uiterst werkbare inzichten:
Het beoordelingsrapport identificeert sterke punten
en de stressoren in de werkomgeving. Het rapport is afgestemd op de impacts voor het welzijn van werknemers en de behoefte van de medewerkers over eventuele specifieke veranderingen. Organisaties kunnen snel actie ondernemen op deze resultaten.

Belangrijkste kenmerken:

 • Korte enquête  
  Het enquête-instrument is online beschikbaar, mobiel vriendelijk en neemt minder dan 15 minuten in beslag.
 • Demografie  
  De waarde van de gegevens van de welzijnsbeoordeling wordt bepaald door de demografische categorieën die u selecteert voor de rapportage. Je krijgt Inzicht over welke organisatie-gebieden  worden uitgedaagd. Prioritering; terwijl sterke, bloeiende gebieden als model voor groei kunnen dienen.
 • Kosteneffectief  
  Het welzijnsonderzoek is betaalbaar voor zowel kleine als grote organisaties. De kosten zijn gebaseerd op het aantal deelnemers aan het onderzoek en het aantal opgevraagde rapporten. Speciale kortingen zijn beschikbaar bij gebruik in combinatie met de Culturele Waardentoets en voor onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties.
 • Snelle doorlooptijd  
  Het  welzijnsonderzoek en de rapportage van de welzijnsbeoordeling duurt doorgaans twee tot maximaal vier weken. 
 • Heldere uitkomst, waar we ons vitalitetsadvies aan koppelen en persoonlijk zullen presenteren.

Klik hieronder voor meer informatie over de PMO-healthcheck of onze vitaliteits- interventies, programma's en coaching.
Of maak een afspraak om onze vele andere mogelijkheden vrijblijvend te bespreken in een Vitalize@work gesprek
.

Meer info over de PMO-healthcheck

Onze Vitalize@Work programma's, workshops en interventies

Maak een afspraak voor een vitalize@work gesprek