Wat houd een preventief medisch onderzoek in? (PMO-health check)

Gezond en vitaal door het leven gaan, dat willen we allemaal. Waarom staan we er dan pas bij stil als er iets aan de hand is? Krijg inzicht in jouw gezondheid. Je hoeft immers niet ziek te zijn om jezelf beter te voelen. Wil je als organisatie meer inzicht krijgen in de gezondheid van je medewerkers? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is daar een perfect instrument voor. Een PMO brengt de leefstijl, het werkvermogen en de mentale en fysieke gezondheidsrisico´s van de werknemers in kaart. Het Preventief Medisch Onderzoek heeft als doel mogelijke problemen en of gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen, te voorkomen en/of te behandelen.  Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Hoe zit het met de privacy?
Die is honderd procent gewaarborgd. Individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een werkgever krijgt daar nooit inzage in. Een PMO is bovendien verplicht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijn. Alleen bij voldoende deelnemers kan een werkgever een geanonimiseerde macroreportage van de uitkomsten ontvangen. De gegevens hierin zijn op geen enkele manier herleidbaar naar individuele medewerkers.
Waar bestaat een preventief medisch onderzoek uit?
De online vragenlijsten bevatten een aantal thema’s, zoals: inzetbaarheid, gezondheid, leefstijl en werkgerelateerde thema’s. Tevens is het mogelijk om als organisatie specifieke onderwerpen en medische onderzoeken  toe te voegen.

De gezondheidschecks bestaan uit fysieke- en specifieke metingen van het werkvermogen en de werkomgeving op het gebied van de:

  • Persoonlijke gezondheidsomgeving.
  • Gezondheid, vitaliteit & leefstijl.
  • Gezond aan het werk | Workability Index (WAI), Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en Fysieke- en mentale werkbalans.
  • Gehoor en/of beeldschermwerk.
  • Meting van BMI en buikomvang.
  • Gewicht, spiermassa en vetpercentage.
  • Meting van bloeddruk en hartslag.
  • Labtest voor cholesterol- en diabetesprofiel.
  • bloeddrukmeter voor elke deelnemer.

Onze persoonlijke gezondheidschecks zijn een compleet, betaalbaar en wetenschappelijk onderbouwd PMO-instrument, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet.

Wat zijn de voordelen voor onze medewerkers?
Medewerkers kunnen met het PMO gemakkelijk, kosteloos en anoniem inzicht krijgen in hun gezondheid en de eventuele risico’s die ze lopen. Bovendien ontvangen ze advies op maat over wat ze kunnen doen om de situatie te verbeteren. Overigens is deelname aan een PMO voor medewerkers vrijwillig, tenzij daar in jouw CAO andere afspraken over zijn gemaakt. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Na het afnemen van de testen ontvangt de medewerker een persoonlijk advies met daarin de aandachtspunten en tips om dit te verbeteren. Als organisatie ontvang je een bedrijfsrapportage met de bevindingen en onze adviezen. Er worden geen individuele gegevens van medewerkers gedeeld. Indien nodig kan er worden doorverwezen naar een bedrijfsarts of een andere gezondheidsprofessional. Jouw organisatie kan vervolgstappen ondernemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Daar ben je als werkgever direct bij gebaat. Uit onderzoek onder de deelnemers van de Persoonlijke Gezondheidscheck blijkt dat 64% van hen na de check gemotiveerd is om aan de slag te gaan met zijn of haar gezondheid. Zo verbetert 76% hun voedingspatroon en gaat 59% meer bewegen.
Op basis van de uitkomsten van het PMO volgt er een  evaluatiegesprek. In dit gesprek nemen we  de vervolgstappen door om de gezondheid, leefstijl- en vitaliteit van je medewerkers te verbeteren en te bepalen welke interventies er ingezet kunnen worden.


Onze Vitalize@Work programma's, interventies en workshops

 

Maak een afspraak voor een Vitalize@work gesprek