Hoe wij je in 5 stappen kunnen helpen met het welzijn van alle medewerkers en het creëeren van een succesvolle, vitale en duurzame onderneming

Stap 1. Inventarisatiegesprek
We maken een analyse van de eventuele knelpunten, doelstellingen en behoefte van de organisatie en de medewerkers. Wat zijn de wensen om de organisatie en medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden of  te krijgen? 

Stap 2. Onderzoek
Een welzijnsmeting, PMO of individuele interviews met de medewerkers.  

Stap 3. Adviesgesprek en plan van aanpak
Aan de hand van het welzijns- en/of PMO rapport of de individuele interviews stellen we het plan van de vitaliteitsaanpak samen.

Stap 4. Vitaliseren en implementeren van het vitaliteitsbeleid
Het implementeren van het vitaliteitsmanagement, de vitaliteitsprogramma's en interventies.

Stap 5. Evalueren en borgen van het vitaliteitsbeleid
Wat gaat goed, waarin moeten we eventueel bijsturen of doorontwikkelen? 

Het welzijn van werknemers vormt de kern van mensgerichte organisaties.
Het is van essentieel belang om het gehele organisatiesysteem op één lijn te krijgen om de behoeften en het optimale welzijn, van zowel het individu als de organisatie, te ondersteunen. Het BVC Wellbeing Assessment is een uitgebreide meting van de organisatorische drijfveren van het welzijn van werknemers, waaronder:
structuren & systemen
beleid en procedures
leiderschap & cultuur. 
Welzijn is niet langer een ongrijpbaar, individueel gedefinieerd concept, maar een tastbaar en kneedbaar resultaat, gebaseerd op de ervaringen en gevoelens van werknemers in de werkomgeving. Het welzijnsrapport biedt specifieke prioriteit-acties om het welzijn van werknemers te en de vitaliteit van de organisatie te verbeteren. Deze heldere beoordeling is een uitermate geschikte basis waarop je het unieke Vitalize@Work vitaliteitstraject en de vitaliteitsprogramma's kunt samenstellen.

Met ons preventief medisch onderzoek (PMO) Health check kun je de gezondheidsrisico’s van je medewerkers meten. De gezondheidsrisico’s kunnen werk gerelateerd zijn en/of met de privé-situatie of een ongezonde leefstijl van de medewerker te maken hebben. Met ons welzijns- en PMO onderzoek geef je medewerkers inzicht in hun welzijn en persoonlijke gezondheidssituatie en kun je hen de unieke vitalize@Work programma's aanbieden, zodat zij positief worden gestimuleerd om te werken aan hun eigen vitaliteit, werk- en levensgeluk. Afhankelijk van de uitkomst van de welzijnsbeoordeling, het PMO of de interviews maken we een plan van het vitaliteitstraject op maat.

De collectieve verzekering dekt in veel gevallen de kosten het welzijnsonderzoek, PMO, of BMR,  leefstijl-  en vitaliteitsprogramma's. Bijvoorbeeld vanuit een gezondheids- of vitaliteitsbudget. Op deze manier werk je actief aan de gezondheid en vitaliteit van de werknemers en jouw organisatie. Je kunt negatieve gezondheidseffecten voorkomen of behandelen, waardoor je verzuim binnen de organisatie effectief voorkomt en verlaagt. 

Klik hieronder voor meer informatie over het welzijnsonderzoek, de PMO-healthcheck of onze vitaliteits- interventies, programma's en coaching.
Of maak een afspraak om onze vele andere mogelijkheden vrijblijvend te bespreken in een Vitalize@work gesprek.

Meer infomatie over het welzijnsonderzoek

Meer informatie over het preventief medisch onderzoek

Onze vitalize@work programma's, interventies en workshops

Maak een afspraak voor een Vitalize@Work gesprek