De expert in optimale organisatievitaliteit en het welzijn van mensen 

         

Hoe wij je in 5 stappen kunnen helpen met het welzijn van de mensen en het creëeren van een succesvolle, vitale en duurzame onderneming

Stap 1. Kennismaking- en intakegesprek
Inventarisatie van de eventuele knelpunten, doelstellingen en behoefte van de organisatie en de medewerkers. Wat zijn de wensen om de organisatie en medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden of  te krijgen. We kunnen je eventueel ook financieel ondersteunen en meekijken in het begrotings- en bedrijfsplan.

Stap 2. Verkennen van de organisatie en medewerkers met:
Individuele interviews of een welzijnsmeting en/of PMO van de medewerkers.  

Stap 3. Plan van aanpak
Aan de hand van de individuele interviews, het welzijnsrapport en/of PMO stellen we het plan van het vitalitetstraject samen.

Stap 4. Implementeren het vitaliteitsbeleid op maat
Het implementeren en communiceren van de vitaliteitsprogramma's, interventies en workshops op maat.

Stap 5. Evalueren van het vitaliteitsbeleid
Wat gaat goed, waarin moeten we bijsturen of doorontwikkelen? 

Het welzijn van werknemers vormt de kern van mensgerichte organisaties.
Het is van essentieel belang om het gehele organisatiesysteem op één lijn te krijgen om de behoeften en het optimale welzijn, van zowel het individu als de organisatie, te ondersteunen. Het BVC Wellbeing Assessment is een uitgebreide meting van de organisatorische drijfveren van het welzijn van werknemers, waaronder:
structuren & systemen
beleid en procedures
leiderschap & cultuur. 
Welzijn is niet langer een ongrijpbaar, individueel gedefinieerd concept, maar een tastbaar en kneedbaar resultaat, gebaseerd op de ervaringen en gevoelens van werknemers in de werkomgeving. Het welzijnsrapport biedt specifieke prioriteit-acties om het welzijn van werknemers te en de vitaliteit van de organisatie te verbeteren. Deze heldere beoordeling is een uitermate geschikte basis waarop je  het unieke Vitalize@Work vitaliteitstraject en de vitaliteitsprogramma's kunt samenstellen.


Met ons preventief medisch onderzoek (PMO) Health check kun je de gezondheidsrisico’s van je medewerkers meten. De gezondheidsrisico’s kunnen werk gerelateerd zijn en/of met de privé-situatie of een ongezonde leefstijl van de medewerker te maken hebben. Met ons welzijns- en PMO onderzoek geef je medewerkers inzicht in hun welzijn en persoonlijke gezondheidssituatie en kun je hen de unieke vitalize@Work programma's aanbieden, zodat zij positief worden gestimuleerd om te werken aan hun eigen gezondheid, werk- en levensgeluk. Afhankelijk van de uitkomst van de welzijnsbeoordeling, het PMO of de interviews maken we een plan van het vitaliteitstraject op maat.
Ons vitalize@Work traject bestaat uit verschillende programma's, interventies en workshops op het gebied van bewustwording, beweging, leefstijl, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, fysiek-, mentaal-, emotioneel en sociaal welzijn.

Klik hier voor meer info over het welzijnsonderzoek

Klik hier voor meer info over het preventief medisch onderzoek

Klik hier voor het aanbod van de vitalize@work programma's, interventies en workshops