Hoe zorg je voor het welzijn van alle medewerkers en een optimale bedrijfsvitaliteit? 

Met de Vitalize@Work interventies zorg je voor het welzijn van al je medewerkers en creëer je een optimale bedrijfsvitaliteit. Wij werken dus meer aan de voorkant, om een hoog verzuim en verloop te voorkomen. We doen dit met de volgende 3 interventies.

  • Met amplitieve interventies zorg je voor het versterken van al je medewerkers, zodat je een stevige basis van je organisatie kunt neerzetten en behouden. Het is heel belangrijk om te blijven werken aan het versterken van al je medewerkers. Vaak denkt het management pas aan vitaliteitsinterventies als sommige medewerkers al tot een risicogroep behoren of ziek zijn en dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Bij amplitieve interventies ligt de focus dus niet alleen op het voorkomen (preventieve interventies) of alleen het behandelen (curatieve interventies) van vitaliteit, maar juist op de interventies die hieraan voorafgaan. Met amplitieve interventies (versterken van de vitaliteit van alle medewerkers) voorkom je een hoog  ziekteverzuim en/of verloop.
  • Met de preventie interventies ga je aan de slag met de medewerkers die tot een risicogroep behoren (vitaliteit behouden).
  • Curatieve interventies zet je in bij medewerkers die al persoonlijke- of werkgerelateerde problemen hebben, of ziek zijn (vitaliteit herstellen)

Onze ervaring leert dat het momenteel vaak nodig is om zowel de amplitieve interventies naast de preventieve- en curatieve interventies te laten lopen. Zo zorg je voor een spoedig herstel en een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. 
Onze vitaliteitsprogramma's zorgen er ook voor dat de medewerkers minder moeite hebben met veeleisende situaties. Medewerkers krijgen een beter inlevingsvermogen, zodat er een goede teamspirit ontstaat, om vervolgens samen met frisse energie te kunnen floreren. Zowel de medewerkers als de leidinggevende en de directie worden met onze vitaliteits-programma's gemotiveerd om te werken aan hun welzijn, met een optimale bedrijfsvitaliteit als resultaat.

De positieve effecten van het vitalize@work traject en de interventieprogramma's

  • Meer werkvermogen en werkgeluk onder de medewerkers.
  • Vitalere medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en verloop.
  • Besparing van kosten.
  • Betrokkenheid.
  • Een bloeiende, vitale en duurzame organisatie.

Meer informatie over het Vitalize@Work traject en het welzijns- en PMO-health onderzoek