De expert in het optimaliseren van bedrijfsvitaliteit en het welzijn van mensen

Onze trajecten zijn gebaseerd op bewustwording, kernwaarden & groei van mensen, teams en organisaties. Onze missie is om meer vitaliteit, verbondenheid en duurzaamheid te creëren.

Waarom is het welzijn van je medewerkers essentieel voor een optimale bedrijfsvitaliteit

De medewerkers vertegenwoordigen de belangrijkste waarden voor een organisatie. Iedere onderneming is gebaat bij betrokken, gemotiveerde en vitale mensen. Wanneer medewerkers zinvol werk doen, zich vitaal voelen en kunnen ontwikkelen gaan ze met plezier naar hun werk. Iedere medewerker wil zich gezien en gehoord voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarbij willen ze graag geholpen worden om in hun potentiële kracht te komen/blijven en hun competenties & vaardigheden eventueel te vergroten. Medewerkers kunnen alleen floreren in een veilige, vitale organisatiecultuur en bij bewust, integer & helder leiderschap. Een inspirerende, motiverende samenwerking om in verbondenheid een zin- en succesvolle bijdrage te kunnen leveren. De medewerkers die dit niet zo ervaren zien onvoldoende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie, het werkgeluk en het werkvermogen af, terwijl het ziekteverzuim en kapitaalverlies van de organisatie toeneemt. Het welzijn van de medewerkers is van levensbelang voor een organisatie.

Wat kan de reden zijn  dat mensen niet goed in hun vel zitten en waar kun je ze als werkgever mee helpen

De  ervaring leert dat veel medewerkers  kampen met langdurige en ongezonde stress, door een te hoge werkdruk, te veel verantwoordelijkheid of juist een te geringe uitdaging. Mensen vinden het vaak moeilijk om een goede energieke balans te houden tussen in- en ontspanning, hun werk & privéleven. Het lukt hen vaak niet om een gezonde leefstijl te onderhouden en grip te krijgen op hun gewenste leven. Vaak zijn mensen zich niet bewust waarom het misschien niet meer zo lekker loopt met hun werk en/of in hun privéleven. Voor medewerkers is de drempel vaak te hoog om bij het management aan te geven waar ze mee kampen. Met het Vitalize@Work traject krijg je helder wat er nodig is voor het welzijn van al je medewerkers en hoe je dit kunt realiseren. Je krijgt tools hoe je met bewuste aandacht "vitaliteit" met iedereen bespreekbaar kunt maken, zodat je meer betrokkenheid creëert. 

Hieronder meer informatie over optimale bedrijfsvitaliteit, het vitalize@work traject en de vitaliteitsprogramma's: