Vitalize@Work is de expert in vitaliteitsbeleid, onderzoek en implementatie.


Het belang van vitaliteitsmanagement

Vitaliteit heeft alles te maken met betrokkenheid, passie en plezier. Het kan worden benaderd vanuit een persoonsgebonden en een organisatiegebonden perspectief. Persoonlijke vitaliteit heeft te maken met energie, gezondheid, levensstijl en welzijn. Organisatievitaliteit is meer gekoppeld aan inspiratiebronnen, werkstress, binding en/of verloop, verzuim en veiligheid. Er is dus een onderscheid tussen personal vitality en corporate vitality. Als organisatie kun je je medewerkers wel heel goed helpen met zowel hun persoonlijke- als ook de organisatie gerichte vitaliteitsprogramma's. Van werkende ouders wordt namelijk veel verwacht: kinderen goed opvoeden, werken, carrière maken en een sociaal leven hebben. Veel vrouwen maar ook mannen, met een drukke baan staan voor de volgende vraag: hoe combineer ik mijn gezin, of mijn sociale leven en hobby's met mijn zakelijke ambities? Praktisch gezien vraagt dit om veel improviseren en op emotioneel gebied ontstaan soms twijfels en zorgen. Schuldgevoel, trouw zijn aan jezelf, de gevolgen voor je carrière en de invulling van de verschillende rollen. Een balans vinden tussen het werk, de persoonlijkheid en de privesituatie is belangrijk. Een goede balans is namelijk de basis voor een plezierig en gelukkig leven. 

De prestatie- en werkdruk wordt overal steeds hoger. Langdurende en ongezonde stress werkt het welzijn en de produtiviteit van de medewerkers tegen. We voelen en  zien de nadelige gevolgen en toch wordt er nog te weinig actie ondernomen. Met een structureel vitaliteitsbeleid zorg je voor gemotiveerde en​ vitale medewerkers en dus een succesvolle en duurzame organisatie. ​

Vitaliteitsscan van Vitalize@Work

Met de vitaliteitsscan breng je de huidige cultuur, structuur, processen visie en de wensen van de organisatie in kaart. Zo maak je helder wat er nodig is voor een optimaal en structureel vitaliteitsbeleid binnen jouw organisatie.

In 4 stappen naar integraal vitaliteitsbeleid op maat

1. Definieer en maak de verbinding tussen de doelstelling, wensen en kernwaarden van je organisatie en die van je medewerkers in je vitaliteitsbeleid.

Wij brengen de kernwaarden, doelen en wensen van een organisatie, teams en de medewerkers in kaart. Hierin worden duurzaamheid en zowel alle in- als externe factoren meegenomen. (Denk hierbij o.a. aan het plan van de overheid. Sinds 1999 wil de overheid dat oudere werknemers langer aan het werk blijven. Nederland is namelijk snel aan het ontgroenen en vergrijzen. Tot 2040 neemt de gemiddelde leeftijd in Nederland toe. Daarmee wijzigt de grijze druk: de verhouding tussen het aantal AOW'ers en het aantal potentieel werkenden tussen de 20 en 65 jaar. Meer oudere medewerkers en minder jongere medewerkers betekent langer doorwerken voor iedereen.  Dat hoeft zeker geen probleem te zijn, mits je in je personeelsbeleid je structureel richt op het bevorderen van vitale medewerkers en je vitale organisatie.)

2. Plan van aanpak
We maken een analyse van de bestaande structuur, cultuur en processen van de organisatie om daarna een plan van aanpak te maken voor het gewenste vitaliteitsbeleid op maat. Ook is het mogelijk om de kernwaarden van de organisatie, het management en de mensen in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Met een eventuele  PMO (preventief medisch onderzoek) kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke gezondheidssituatie en hen tools & vitaliteitscoaching geven, zodat zij positief worden gestimuleerd om te werken aan hun eigen gezondheid, werk- en levensgeluk. Vervolgens bekijken we welke vitaliteitsprogramma's aansluiten bij je algehele organisatie en maken we een plan van aanpak, gericht op veerkracht en duurzaamheid.

We passen de  juiste soort interventies toe voor jou organisatie. Denk hierbij niet alleen aan individuele interventies, maar ook teaminterventies en organisatorische interventies. Het herontwerpen van functies en het bevorderen van de samenwerking in en tussen teams kan de mate waarin werknemers autonomie,  competentie en sociale verbondenheid ervaren bevorderen en zodoende hun beleving van vitaliteit vergroten. Bekijk hoe je mensen kunt enthousiasmeren door samen verbindingsworkshops te doen, te bewegen, te ontwikkelen en vooral ook te ontspannen, zo zorg je ervoor dat  je gemotiveerde medewerkers behoudt.
Maak het vitaliteitplan onderdeel van je bedrijfsstrategie, door dit bijvoorbeeld elk jaar mee te nemen in het pop en de beoordelingsgesprekken, of het tevredenheidsonderzoek. Vitale, gemotiveerde medewerkers maken het uiteindelijke verschil.


3. De directie is maximaal betrokken bij het opstellen en uitvoeren van vitaliteitsmanagement.
Goed en efficiënt vitaliteitsmangement start altijd vanuit de directie. Het is  essentieel dat zij vanuit de basis betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van vitaliteitstrajecten. Als zij als 1e het goede voorbeeld geven, dan pas voelen medewerkers zich betrokken, veilig en geïnspireerd om hetzelfde te doen.

4. Het vitaliteitsplan, de wensen en doelen implementeren en communiceren binnen de organisatie
Het vitaliteitsplan helder weergeven en optimaal communiceren is essentieel bij het integreren van een goed vitaliteitsmanagement. Dit zorgt ervoor dat het steeds meer gaat leven en mensen maximaal profijt hebben van de vitaliteitstrajechten die aangeboden worden.

Tegenwoordig zijn er speciale subsidies en fiscaal voordeel bij het maken en uitvoeren van vitaliteitsmanagement voor ondernemingen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Lees hieronder meer over onze PMO, vitaliteitsprogramma's en organisatietransformatie volgens de Barrettmethode
Vitaliteitscoach